Yapılandırma Yönetimi (Türkçe)

Bir şirketin donanım ve yazılım altyapısının planlanması ve geliştirilmesidir.

Configuration Management (English)

Planning and further development of a company's hardware and software infrastructure.

Konfigurationsmanagement (-s) (Deutsch)

Planung und Weiterentwicklung der Hardware- und Software-Infrastruktur eines Unternehmens .

Related Concepts:
Information Technology (Bilgi Teknolojisi) Computer Architecture (Bilgisayar Mimarisi) Configuration Management (Yapılandırma Yönetimi)

Linked Concept Group/Groups:

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Source:
WIRTSCHAFTSLEXIKON.GABLER, wirtschaftslexikon.gabler.d...