Gelişmiş İletişim (Türkçe)

Gelişmiş iletişim uçtan uca veriler, esnek mesajlaşma çözümleri, sağlam güvenlik kontrolleri ve veri güvenliği ve dağıtım, yapılandırma ve özelleştirme (kullanıcı çıkış yetenekleri dahil) için esnek seçenekler sunar.

Advanced Communication (English)

Advanced communication gives visibility into end-to-end data, flexible and messaging solutions, robust security controls and data security, and flexible options for deployment, configuration, and customization (including user exit capabilities).

Fortgeschrittene Kommunikation (-e) (Deutsch)

Fortgeschrittene Kommunikation bietet eine Sichtweite in Ende-zu-Ende-Daten, flexible Nachrichtenvermittlungslösungen, robuste Sicherheitskontrollen und Datensicherheit sowie flexible Optionen für Bereitstellung, Konfiguration und Anpassung (einschließlich Benutzer Exit-Fähigkeiten).

Related Concepts:
Advanced Communication (Gelişmiş İletişim), Business to Business (İşletmeden İşletmeye) Wireless Fidelity (Kablosuz Bağlantı) Optical Communication (Optik İletişim)

Linked Concept Group/Groups:

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Source:
IBM.COM, www.ibm.com/support/knowled...