Sanal Veri Evreni (Türkçe)

Kullanıcıların sanal olarak etkileşime girmesini sağlamak için sosyal medya, çevrim içi oyun, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve kripto para unsurlarının tüm özelliklerini bir araya getiren sayısal gerçeklik.

Metaverse (English)

A digital reality that combines aspects of social media, online gaming, augmented reality (AR), virtual reality (VR) and cryptocurrencies to allow users to interact virtually.

Metaverse (-s) (Deutsch)

Eine digitale Realität, die Aspekte von Sozialen Medien, Online-Spiele, Erweiterte Realität (AR), Virtuelle Realität (VR) und Kryptowährungen kombiniert, um Benutzern eine virtuelle Interaktion zu ermöglichen.

Related Concepts:
Augmented Reality (Artırılmış Gerçeklik), Interoperability (Birlikte Çalışabilirlik), Bitcoin (Bitcoin) Blockchain (Blok Zincir) Mixed Reality (Karma Gerçeklik), Criptocurrency (Kriptopara) Virtual Reality (Sanal Gerçeklik), Articficial Intelligence (Yapay Zeka), Digital Currency (Dijital Para Birimi) Smart Token (Akıllı Değer) Web3 (Web3) Digital Identity (Dijital Kimlik) Metaverse Avatars (Sanal Evren Avatarları) Metaverse (Sanal Veri Evreni), Decentralized (Merkeziyetsiz) Virtual Platform (Sanal Platform) Identity Ledger (Kimlik Defteri) Digital Identity Designation (Dijital Kimlik Atama)

Linked Concept Group/Groups:

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Source:
INVESTOPEDIA.COM www.investopedia.com/metave...