Katma Değer Zinciri (Türkçe)

Değer yaratma süreçleri zinciridir (doğrusal veya hiyerarşik, usulen periyodik yönlendirilmemiş anlamındadır). Not: İşletme tüzel kişilik sınırlarının, bir değer yaratma zinciri veya değer zinciri ile ilişkili olması şart değildir.

Value Added Chain (English)

Sequence of value-creation processes (linear or hierarchical, formally this means directed acyclically). Note: Corporate boundaries are not necessarily relevant to a value-creation chain or value chain.

Wertschöpfungskette (-e) (Deutsch)

Sequenz von Wertschöpfungsprozessen (linear oder hierarchisch, formal bedeutet das: azyklisch gerichtet). Anmerkung: Unternehmensgrenzen sind für eine Wertschöpfungskette/Wertkette nicht zwingend relevant.