Sistem (Türkçe)

Birbirleriyle ilişkili olan bileşenlerin tamamıdır.

System (English)

Multitude of components that are all related to each other.

System (-s) (Deutsch)

Menge von Komponenten, die in Beziehung stehen.

Related Concepts:
Seed Capital (Çekirdek Sermaye) Start Up (Girişim), Entrepreneurship (Girişimcilik) Crowdfunding (Kitlesel Fonlama), Crowdsourcing (Kitlesel Kaynak Kullanımı) Venture Capital (Risk Sermayesi), Spin Off (Şirket İçinde Girişim)

GENERAL

Source:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...