Girişim (Türkçe)

Faaliyetlerinin ilk aşamasında olan işletmedir.

Start Up (English)

A company in the first stage of its operations.

Start-up (-s) (Deutsch)

Ein Unternehmen in der ersten Stufe seiner Geschäftstätigkeit.

Related Concepts:
Seed Capital (Çekirdek Sermaye) Start Up (Girişim), Entrepreneurship (Girişimcilik) Crowdfunding (Kitlesel Fonlama), Crowdsourcing (Kitlesel Kaynak Kullanımı) Venture Capital (Risk Sermayesi), Spin Off (Şirket İçinde Girişim)

GENERAL

Source:
INVESTOPEDIA.COM, www.investopedia.com/terms/...