Biyometrik (Türkçe)

Bir bireyin iddia edilen kimliğini tanımlamak veya doğrulamak için kullanılan, ölçülebilir fiziksel veya davranışsal özellikleridir.

Biometrics (English)

Measurable physical characteristics or personal behavioral traits used to identify, or verify the claimed identity, of an individual.

Biometrie (-e) (Deutsch)

Messbare physische Merkmale oder persönliche Verhaltenseigenschaften, mit denen die geforderte Identität einer Person identifiziert oder überprüft wird.

Related Concepts:
Biometrics (Biyometrik), Biometric Information (Biyometrik Bilgi) Biometric System (Biyometrik Sistem) Security (Güvenlik)

Linked Concept Group/Groups:

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY GENERAL INDUSTRY 4.0 / PRODUCTION

Source:
NIST GLOSSART OF KEY INFORMATION SECURITY TERMS nvlpubs.nist.gov/nistpubs/i... web ilavesi