Akıllı Üretim (Türkçe)

Akıllı fabrika ve akıllı ürün arasındaki diyalogdur.

Smart Production (English)

Dialogue between smart factory and smart product.

Smart Produktion (-e) (Deutsch)

Dialog zwischen Smart Factory und Smart Product.

Related Concepts:
Smart Factory (Akıllı Fabrika), Smart Machines (Akıllı Makineler), Smart Production (Akıllı Üretim), Industrial Internet of Things (Endüstriyel Nesnelerin İnterneti), Future Factory (Geleceğin Fabrikası) Lights out Manufacturing (İnsansız Fabrikalar)

INDUSTRY 4.0 / PRODUCTION

Source:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...