Altı Sigma (Türkçe)

Bir süreçte, hataları ortadan kaldırmak için, disiplinli, veri odaklı bir yaklaşım ve yöntemdir.

Six Sigma (English)

A disciplined, data-driven approach and methodology for eliminating defects in any process .

Sechs-Sigma (-e) (Deutsch)

Ein disziplinierter, datengesteuerter Ansatz und eine Methodologie zur Beseitigung von Defekten in jedem Prozess.

Related Concepts:
Six Sigma (Altı Sigma), Business Technology Management (İş Teknolojisi Yönetimi) Enterprise Resouce Planning (Kurumsal Kaynak Planlaması), Operational Excellence (Operasyonel Mükemmellik) Operational Management (Operasyonel Yönetim) Project Management (Proje Yönetimi)

Source:
MANUFACTURING.GOV, www.manufacturing.gov/gloss...