Self Adaptive Security

Kendinden Uyarlamalı Güvenlik (Türkçe)

Alternatif, ayarlanabilir savunma stratejileri (örn. şifreleme metodolojileri) uygulayarak, sistemleri, kullanıcıları, verileri, çalışma zamanı tehditlerine karşı koruyabilen her türden çözümlerdir.

Self Adaptive Security (English)

Systems as any solutions that are able to protect systems, users, data against runtime threats via the enforcement of alternate, adjustable defensive strategies (e.g., encryption methodologies).

Selbstadaptive Sicherheit (-e) (Deutsch)

Systeme als jede Lösungen, die Systeme, Benutzer und Daten vor Laufzeitbedrohungen schützen können, indem alternative, anpassbare Verteidigungsstrategien (z. B. Verschlüsselungsmethoden) durchgesetzt werden.

Related Concepts:
Security (Güvenlik), Security Information and Event Management (Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi) Security Operation Center (Güvenlik Operasyon Merkezi) Self Adaptive Security (Kendinden Uyarlamalı Güvenlik)

Linked Concept Group/Groups:

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Source:
ACM.ORG, dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/...