Güvenlik (Türkçe)

Teknik bağlamda, diğer hususların yanında işlevsel güvenlik, güvenilirlik ve bilgi güvenliği konularını da kapsayan durumdur.

Security (English)

State which in the technical context covers among other items functional safety, reliability and IT security.

Sicherheit (-e) (Deutsch)

Zustand, der im technischen Kontext unter anderem die funktionale Sicherheit (functional safety), Zuverlässigkeit (reliability) und Informationssicherheit (IT security) umfasst.

Related Concepts:
Security (Güvenlik), Security Service (Güvenlik Hizmetleri) Security Requirement (Güvenlik İhtiyacı) Security Engineering (Güvenlik Mühendisliği), Security Policy (Güvenlik Politikası) Safety Programme (Koruma Programı), Cybersecurity (Siber Güvenlik)

Linked Concept Group/Groups:

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY GENERAL

Source:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...