Açık Kaynaklı Yazılım (Türkçe)

Açık kaynaklı yazılım, kullanıcılar tarafından okunabilen veya değiştirilebilen kaynak koduyla dağıtılan yazılımdır.

Open Source Software (English)

Open-source software is software that is distributed with source code that may be read or modified by users.

Freie Software (-e) (Deutsch)

Freie Software ist eine Software, die mit Quellcode verteilt wird, der von Benutzern gelesen oder geändert werden kann.