Açık Kaynaklı Donanım (Türkçe)

Açık kaynaklı donanım modeli, açık kaynak yazılım geliştirmede popüler hale getirilen fikirleri ve metodolojileri donanım geliştirmeye kadar genişletilmesidir.

Open Source Hardware (English)

The open source hardware model extends the ideas and methodologies popularized in open source software development to hardware development.

Freie Hardware (-e) (Deutsch)

Das freie Hardwaremodell erweitert die in der freien Softwareentwicklung verbreitete Ideen und Methoden auf die Hardwareentwicklung.