Açık İnovasyon (Türkçe)

Bir organizasyonun inovasyon için sadece kendi iç bilgileri, imkanları ve kaynakları ile yetinmediği ; fakat aynı zamanda, inovasyonu teşvik etmek için, birden fazla dış kaynak kullandığı durumu ifade eder.

Open Innovation (English)

A situation where an organisation doesn’t just rely on their own internal knowledge, sources and resources for innovation but also uses multiple external sources to drive innovation.

Offene Innovation (-e) (Deutsch)

Eine Situation, in der eine Organisation nicht nur auf sein eigenes internes Wissen, seine eigenen Quellen und Ressourcen für Innovationen angewiesen ist, sondern auch mehrere externe Quellen verwendet, um Innovationen anzutreiben.

Related Concepts:
Open Innovation (Açık İnovasyon), Research and Development (Araştırma ve Geliştirme ArGe) Education (Eğitim) Intellectual Property (Fikri ve Sınai Mülkiyet) Competition (Rekabet) Creativity (Yaratıcılık)

GENERAL INDUSTRY 4.0 / PRODUCTION

Source:
OXFORD REVIEW.COM, www.oxford-review.com/oxfor...