Model Dünyası (Türkçe)

Bilgi dünyasındaki bütün meta belgelerin, planların ve tanımlamaların tümüdür.

Model World (English)

Totality of all meta documents, plans and descriptions in the information world.

Modellwelt (-e) (Deutsch)

Gesamtheit aller Metadokumente, Pläne und Beschreibungen in der Informationswelt.