Lojistik 4.0 (Türkçe)

Merkezi olmayan karar verme yapıları ile bilgi teknolojileri aracılığıyla süreçlerin, nesnelerin, tedarik zinciri ortaklarının ve müşterilerin ağa bağlanması ve entegrasyonudur.

Logistic 4.0 (English)

The networking and interlinking of processes, objects, supply chain partners and customers through information and communication technologies (ICT) with decentralized decision-making structures.

Logistik 4.0 (-e) (Deutsch)

Die Vernetzung und Verkettung von Prozessen, Objekten, Lieferkettenpartnern und Kunden durch Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) mit dezentralen Entscheidungsbildungsstrukturen.