Öge (Türkçe)

Objektif olarak var olan, sınırları belli ve tanımlanabilir birimdir. Not 1: Doğası gereği bir öge sanal veya fiziksel nitelikte olabilir. Not 2: Bir öge; bir cihaz, alt sistem, yazılım programı, plan, canlı organizma, organizasyon veya benzeri olabilir. Not 3: Bir ögenin bir yaşam döngüsü vardır.

Item (English)

Unit which exists objectively, is demarcated and identifiable. Note 1: An item can be virtual or physical in nature. Note 2: An item can be a device, subsystem, software program, plan, living organism, organization or the like. Note 3: An item has a life cycle.

Gegenstand (-r) (Deutsch)

Objektiv vorhandene, abgegrenzte und identifizierbare Einheit. Anmerkung 1: Ein Gegenstand kann virtueller oder physischer Natur sein. Anmerkung 2: Ein Gegenstand kann ein Gerät, Subsystem, Plan, Lebewesen, eine Software, Organisation oder Ähnliches sein. Anmerkung 3: Ein Gegenstand hat einen Lebenslauf.

Related Concepts:
Receiver (Alıcı) Fiber Optic (Fiber Optik) Photo Detector (Foto Detektör) Light Fidelity (Işıkla Bağlantı) Optical Communication (Optik İletişim), Transmitter (Verici)

GENERAL

Source:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...