Etkileşim (Türkçe)

İki veya daha fazla oluşumun birbiriyle ilişkili faaliyetleridir. Not: Bir etkileşim, örnek olarak; belirleyici, belirleyici olmayan, eş zamansız, eş zamanlı, durumu belirli veya durumu belirsiz olabilir.

Interaction (English)

Related actions of two or more entities. Note: An interaction can be, for example, deterministic, non-deterministic, asynchronous, synchronous, stateful or stateless.

Interaktion (-e) (Deutsch)

Aufeinander bezogenes Handeln zweier oder mehrerer Entitäten. Anmerkung: Eine Interaktion kann z. B. deterministisch, nicht deterministisch, asynchron, synchron, zustandsbehaftet oder zustandslos sein.

Related Concepts:
Interaction (Etkileşim), Interaction Domain (Etkileşim Alanı) Interaction Model (Etkileşim Modeli) Interaction Management (Etkileşim Yönetimi) Human Machine Interaction (İnsan Makine Etkileşimi), Machine To Person (Makineden Kişiye)

Linked Concept Group/Groups:

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY INDUSTRY 4.0 / PRODUCTION

Source:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...