Information and Communication Technology (ICT)

Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) (Türkçe)

Modern bilgisayar kullanımını mümkün kılan tüm altyapı ve bileşenlerdir.

Information and Communication Technology (ICT) (English)

The infrastructure and components that enable modern computing.

Informations- und Kommunikationstechnologie(-e) (IKT) (Deutsch)

Die Infrastruktur und Komponenten, die eine moderne Datenverarbeitung ermöglichen.

Related Concepts:
Information and Communication Technology (Bilgi ve İletişim Teknolojisi) Information Science (Bilgi Bilimi) Information World (Bilgi Dünyası), Knowlegde Management (Bilgi Yönetimi) Unified Communications and Collaboration (Birleşik İletişim ve İşbirliği) Communications as a Service (Hizmet Olarak İletişim) Voice Over Internet Protocol (İnternet Protokolü Üzerinden Ses) Internet Service Provider (İnternet Servis Sağlayıcı) Data Science (Veri Bilimi) Management Information System (Yönetim Bilgi Sistemi)

Linked Concept Group/Groups:

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Source:
TECHTARGET.COM, www.techtarget.com/searchci...