Yatay Etkileşim (Türkçe)

Sistem sınırlarını aşan işlevsel/kurumsal hiyerarşik kademe içerisindeki etkileşimdir.

Horizontal Interaction (English)

Interaction within a functional/organizational hierarchy level across system boundaries.

Horizontale Interaktion (-e) (Deutsch)

Interaktion innerhalb einer funktionalen/organisatorischen Hierarchie-Ebene über Systemgrenzen hinweg.