Horizontal Integration

Yatay Entegrasyon (Türkçe)

Sistem sınırlarını aşan işlevsel/kurumsal hiyerarşik kademe içerisindeki entegrasyondur.

Horizontal Integration (English)

Integration within a functional/organizational hierarchical level across system boundaries.

Horizontale Integration (-e) (Deutsch)

Integration innerhalb einer funktionalen/organisatorischen Hierarchieebene über Systemgrenzen hinweg.