Uygulama Alanı (Türkçe)

Uygulamanın içeriğidir.

Domain (English)

Context of application.

Domäne (-e) (Deutsch)

Anwendungskontext.