Sayısallaştırma (Türkçe)

Analog bilgiyi dijital formata dönüştürme işlemidir.

Digitization (English)

The process of converting analog information into a digital format.

Digitalisierung (-e) (Deutsch)

Prozess der Umwandlung analoger Informationen in ein digitales Format.