Dijital Dönüşüm (Türkçe)

Dijital dönüşüm bilgi teknolojileri modernizasyonundan (örneğin; bulut bilişim), dijital optimizasyona, yeni dijital iş modellerinin icat edilmesine kadar her şeyi ifade eder.

Digital Transformation (English)

Digital transformation is anything from IT modernization (for example, cloud computing) to digital optimization, to the invention of new digital business model.

Digitale Transformation (-e) (Deutsch)

Die digitale Transformation reicht von der IT-Modernisierung (z. B. Cloud Computing) über die digitale Optimierung bis hin zur Erfindung eines neuen digitalen Geschäftsmodells.

Related Concepts:
Digital Transformation (Dijital Dönüşüm), Digital Business Transformation (Dijital İş Dönüşümü) Industry 4.0 (Sanayi 4.0), Digitization (Sayısallaştırma)

Linked Concept Group/Groups:

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY INDUSTRY 4.0 / PRODUCTION

Source:
GARTNER.COM, www.gartner.com/en/informat...