Çevik İmalat (Türkçe)

Bir tesisin ve/veya kuruluşun müşterilerine, pazara ve yeniliklere hızla yanıt vermesine yardımcı olacak araçlar, teknikler ve girişimlerle üretim (yalın ve esnek gibi) yapılması anlamındadır.

Agile Manufacturing (English)

Manufacturing tools, techniques, and initiatives (such as lean and flexible manufacturing) to help a plant and/or organization rapidly respond to their customers, the market, and innovations.

Agile Fertigung (-e) (Deutsch)

Fertigungswerkzeuge, -techniken und -initiativen (z. B. schlanke und flexible Fertigung), mit denen ein Werk und / oder eine Organisation schnell auf ihre Kunden, den Markt und Innovationen reagieren kann.