Ortam Çalışma Deneyimi (Türkçe)

Ortam çalışma deneyimi, cihazlar arasında serbest geçiş ve çoklu cihaz türleri arasında kullanıcının taşnabilirliğidir.

Ambient Working Experience (English)

Ambient working experience is free flow across devices and  the portability of the user persona across multiple create and consume device types.

Umgebende Arbeitserfahrung (-e) (Deutsch)

Umgebende Arbeitserfahrung ist der freie Fluss zwischen Geräten und die Portabilität der Benutzerpersönlichkeitsfigur über mehrere Gerätetypen zum Erstellen und Konsumieren.