Sanal Temsil (Türkçe)

Sanayi 4.0 bileşeninin, tüm yaşam döngüsü süresince olan, dijital modelleridir. Not 1: Sanal temsil, yönetim katmanının bir parçasıdır. Not 2: Sanal temsil, RAMI 4.0’ın (Reference Architecture Model Industry) bilgi katmanında veya entegrasyon katmanında konumlanabilir. Not 3: Bildiri, sanal temsilin bir parçasıdır.

Virtual Representation (English)

Digital models of the I4.0 Component throughout the entire life cycle. Note 1: The virtual representation is part of the administration shell. Note 2: The virtual representation can be located in the information layer or in the integration layer of the RAMI4.0. Note 3: The manifest is part of the virtual representation.

Virtuelle Repräsentation (-e) (Deutsch)

Digitale Modelle der I4.0-Komponente über den gesamten Lebenszyklus. Anmerkung 1: Die virtuelle Repräsentation ist Teil der Verwaltungsschale. Anmerkung 2: Die virtuelle Repräsentation kann in der Informationsschicht (information layer) oder in der Integrationsschicht (integration layer) des RAMI 4.0 verortet werden. Anmerkung 3: Das Manifest ist Teil der virtuellen Repräsentation.

INDUSTRIE 4.0 / PRODUKTION

Quelle:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...