Akıllı Şebeke (Türkçe)

Elektrik arz ve talebini gerçek zamanlı olarak daha iyi eşleştirmek ve aynı zamanda maliyetleri en aza indirip şebekenin istikrarını ve güvenilirliğini sağlamak için dijital teknolojileri, sensörleri ve yazılımları kullanan elektrik şebekesi.

Smart Grid (English)

Electricity network that use digital technologies, sensors and software to better match the supply and demand of electricity in real time while minimizing costs and maintaining the stability and reliability of the grid.

Intelligentes Stromnetz (-s) (Deutsch)

Stromnetz, das digitale Technologien, Sensoren und Software verwendet, um Stromangebot und -nachfrage in Echtzeit besser in Einklang zu bringen und gleichzeitig die Kosten zu minimieren und die Stabilität und Zuverlässigkeit des Netzes zu erhalten.