Ürün Veri Yönetimi (Türkçe)

Ürün verilerini ve süreçle ilgili bilgileri tek bir merkezi sistemde yönetmek için yazılım kullanılmasıdır.

Product Data Management (PDM) (English)

The use of software to manage product data and process-related information in a single, central system.

Produktdatenmanagement (-s) (Deutsch)

Einsatz von Software zur Verwaltung von Produktdaten und prozessbezogenen Informationen in einem einzigen zentralen System.