Doğrusal Olmayan Sistemler (Türkçe)

Çıktı değişikliğinin, girdi değişikliği ile orantılı olmadığı sistemlerdir.

Non Linear Systems (English)

A system in which the change of the output is not proportional to the change of the input.

Nichtlineare Systeme (-pl) (Deutsch)

Ein System, bei dem die Veränderung des Outputs nicht proportional zur Veränderung des Inputs ist.