Yatay Etkileşim (Türkçe)

Sistem sınırlarını aşan işlevsel/kurumsal hiyerarşik kademe içerisindeki etkileşimdir.

Horizontal Interaction (English)

Interaction within a functional/organizational hierarchy level across system boundaries.

Horizontale Interaktion (-e) (Deutsch)

Interaktion innerhalb einer funktionalen/organisatorischen Hierarchie-Ebene über Systemgrenzen hinweg.

INDUSTRIE 4.0 / PRODUKTION

Quelle:
INDUSTRIE 4.0 BEGRIFFE/TERMS VDI-STATUSREPORT 2019 www.vdi.de/ueber-uns/presse...