4 Boyutlu Baskı (Türkçe)

4D yazıcı, statik bir nesne yazdırmak yerine, bastırdıktan sonra şekil değiştirebilen malzemeler yazdırır.

4D Printing (English)

Instead of printing a static object, a 4D printer prints materials that can change shape after printing.

4D Druck (-r) (Deutsch)

Anstatt ein statisches Objekt zu drucken, druckt ein 4D-Drucker Materialien, die sich nach dem Druck in ihrer Form verändern können.