MAİB Hakkında

2002 yılında kurulan ve 16.000’den fazla firmayı bünyesi altında bulunduran Makine İhracatçı Birlikleri (MAİB), Türkiye’nin en büyük makine sektörü çatı organizasyonudur. Türk makine sektörü son yıllardaki gelişmesiyle ülke ekonomisinin en önemli temel taşlarından birisi olmuştur.

Pandemi etkisinde geçen 2020 yılında serbest bölgeler hariç 17,1 milyar dolar ihracat gerçekleştiren makine sektörünün 2021 yılını, dünya genelinde azalan yatırım malı talebine rağmen yaklaşık 20 milyar dolar ihracatla kapatacağı öngörülmektedir. Türk makine sektörü son 18 yılda yıllık ortalama %15 büyüme sağlamış, toplam makine ihracatımız bu dönemde 10 kat artmıştır. Türkiye’nin makine ihracatı, tekstil-konfeksiyon ve otomobil sektörlerinin  yanında ülkemiz ihracatının üç dayanağından birisidir. Makinelerimiz bugün 200’ün üzerinde ülkede kullanılmaktadır. Burada özellikle ihracatımızın %60’ının rekabetin güçlü olduğu AB ve ABD pazarlarına yapıldığını vurgulamak isteriz.

MAİB olarak imalatçı firmalarımızın başarı öykülerini artırmak ana ödevlerimizdendir.  Daha fazla markaya kavuşmak ve katma değerimizi yükseltmek için dijital dönüşüm sürecini ustaca yönetmeliyiz. Biliyoruz ki güçlü bir dijitalleşme için katılımcıların anlaşılır bir dil ile diyalog içinde olmaları gerekmektedir. Özellikle Türk makine sektörünün yüksek dönüşüm hızı, rekabetçiliğini ve uluslararası tanınırlığını güçlü bir şekilde etkileyecektir. Bu nedenle, ulusal ve uluslararası alanda birçok organizasyon ve uzman ile dijitalleşmenin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar için uygulanabilir çözümler geliştirmeye çalışıyoruz.

Bugün akıllı fabrika, akıllı üretim, akıllı ürün, makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay zekâ vb. konulardan bahsedildiğinde, sadece ülkemizde değil, küresel makine sektörünün topyekûn biçimde karşı karşıya kaldığı en büyük meseleleri görürüz. Yukarıda değindiğimiz birkaç kavram bile, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için doğru bir dijitalleşme stratejisi geliştirmenin ve devamlı karmaşıklaşan problemlerin çözümünün ne denli zor olduğunu ortaya koymaktadır.

Türk makine sektörü, dijitalleşmenin problemlerinin üstesinden gelinmesi için yeni çözüm yaklaşımları ve yeni metotlar için gayret göstermektedir.

MAİB, markası olan “Turkish Machinery” ile uluslararası ilişkilerini çeşitlendirmekte ve sınır ötesi aktivitelerine ivme katmaktadır.